Bank Mleka Kobiecego

WAŻNE:

  • Właściwe karmienie wcześniaka, zwłaszcza tego z niską masą urodzeniową ciała, jest szczególnie ważne w procesie leczenia.
  • Mama tuż po porodzie zostaje poinformowana, jakie kroki może podjąć, aby zapewnić swojemu dziecku karmienie naturalne, i podejmuje decyzję o sposobie karmienia dziecka.
  • Położna laktacyjna wyjaśnia mamie, jak będzie przebiegał rozwój laktacji oraz jak ją utrzymać na optymalnym poziomie.
  • Mama może poprosić o farmakologiczne zakończenie laktacji.

Proces inicjacji laktacji warto rozpocząć jak najwcześniej, jednak w pierwszych dobach po porodzie ilość odciągniętego pokarmu może być niewystarczająca. Może to potrwać kilka dni. W tym czasie lekarz może zaproponować karmienie dziecka mlekiem kobiecym pochodzącym z profesjonalnego Banku Mleka Kobiecego.

Mleko z banku mleka stanowi drugi pod względem jakości pokarm dla niemowląt przedwcześnie urodzonych zaraz po mleku mamy. Mleko z banku pochodzi od Honorowych Dawczyń, które doceniając niezwykłą wartość mleka kobiecego, chcą się nim podzielić. Nieodpłatnie oddają swoje nadwyżki dla innych dzieci, którym mleko kobiece może pomóc w tym trudnym i newralgicznym momencie życia.

Bank mleka to specjalistyczne laboratorium, które zajmuje się pozyskiwaniem mleka od honorowych dawczyń, odpowiednim jego przechowywaniem i przekazywaniem najbardziej potrzebującym noworodkom, które z różnych przyczyn (najczęściej chwilowo) nie mogą być karmione mlekiem własnej mamy.

Dawczynią mleka kobiecego może zostać zdrowa kobieta, która karmi piersią własne dziecko. W tym celu mama – przyszła dawczyni – przechodzi proces kwalifikacji.

Obejmuje on:

  • Przeprowadzenie wywiadu lekarskiego oceniającego stan zdrowia, stopień narażenia na związki toksyczne, styl życia, wpływ ewentualnych chorób przewlekłych czy przyjmowanych leków.
  • Diagnostykę w kierunku wykluczenia zakażeń wirusowych – zakwalifikowanym dawczyniom udziela się instruktażu, w jaki sposób odciągać oraz przechowywać pokarm kobiecy w sposób bezpieczny.

Zanim kandydatka na honorową dawczynię mleka zostanie ostatecznie zakwalifikowana do programu, próbka jej pokarmu musi zostać przebadana bakteriologicznie. Wyniki badań krwi dawczyni muszą być prawidłowe, a ocena kwalifikacji (na podstawie kwestionariusza i wywiadu) musi wykluczyć przeciwwskazania do oddania mleka. Dodatkowo po przyjęciu mleka dawczyni przeprowadza się proces jego pasteryzacji w celu zapewnienia bezpieczeństwa mikrobiologicznego. Gwarantuje to inaktywację wirusów oraz zniszczenie potencjalnie szkodliwych bakterii przy jednoczesnym maksymalnym zachowaniu zawartości związków immunologicznie czynnych. Mleko po pasteryzacji przechowywane jest w temperaturze -20°C przez maksymalnie 3 miesiące.

Przed podaniem dziecku mleka z banku konieczne jest podpisanie zgody przez rodziców dziecka. Lekarz prowadzący wyjaśni, jakie korzyści niesie za sobą żywienie przedwcześnie urodzonego noworodka mlekiem kobiecym, oraz poinformuje, że taki sposób żywienia ma charakter terapeutyczny. W razie wątpliwości można poprosić o wyjaśnienia lekarza prowadzącego.

Dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka, specjalizacja: biologia medyczna

CHIESI/ŻMO/JEW/44/09/2020

Inkubator (zwany potocznie cieplarką)

Noworodki urodzone przedwcześnie, tak jak wszyscy ludzie, wymagają stałej temperatury ciała, ale nie potrafią jej samodzielnie utrzymać...

zobacz
Jak rodzic może pomóc na oddziale?

prof. dr hab.n. med. Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

zobacz
DYSPLAZJA OSKRZELOWO- PŁUCNA (PRZEWLEKŁA CHOROBA PŁUC)

W trakcie życia płodowego płuca przechodzą kilka stadiów rozwojowych, w wyniku których pod koniec ciąży uzyskują budowę pęcherzykową- to znaczy, że składają się z wielu małych pęcherzyków płucnych, odpowiadających za proces oddychania.

zobacz