Zalety mleka mamy wcześniaka

W żywieniu wcześniaka najlepsze jest mleko jego własnej mamy, a jako kolejny pokarm z tych, które mamy do wyboru, zalecane jest mleko kobiece z banku mleka. Można również stosować mieszanki przeznaczone dla wcześniaków.

Korzyści karmienia wcześniaków mlekiem kobiecym:

  • skrócenie czasu leczenia,
  • lepsza tolerancja karmienia dojelitowego,
  • przyśpieszenie dojrzewania jelit,
  • spadek zachorowalności na sepsę o 19% w pierwszych 28 dniach życia,
  • spadek zachorowalności na martwicze zapalenie jelit (NEC) o 79% w przypadku dokarmiania mlekiem z banku zamiast mieszanką,
  • niższa częstość zachorowań na retinopatię wcześniaczą,
  • skrócenie czasu opróżniania żołądka.

Mleko matek, które urodziły wcześniaka, różni się od mleka matek dzieci donoszonych. Jest bardziej kaloryczne, ma wyższe stężenie lipidów, białek, sodu, chlorków, potasu, żelaza oraz magnezu. Posiada również wyższe stężenia immunoglobuliny SIgA, fosfolipidów i kwasów tłuszczowych. Zarówno przeciwciała, jak i inne związki o właściwościach immunoochronnych zawarte w mleku matki są wyjątkowo ważne, gdyż wcześniaki są bardziej narażone na zakażenia wirowe czy bakterie, a także inne powikłania związane z wcześniactwem. Długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe są niezbędne dla rozwoju niewykształconych do końca układów i organów, w szczególności układu nerwowego czy siatkówki oka. Dodatkowo inne związki, takie jak hormony, czynniki wzrostu, związki przeciwzapalne z mleka kobiecego pełnią ważną role ochronną i wspomagającą rozwój.

Skład mleka matki wcześniaka staje się taki sam jak skład mleka matki, która urodziła o czasie, w ciągu 4–6 tygodni po porodzie. Po upływie tego czasu mleko może już nie zaspakajać potrzeb rosnącego wcześniaka i pobór kalorii może być nieadekwatny do tempa wzrastania. Wówczas zalecane jest wprowadzenie suplementacji, czyli dodanie składników odżywczych poprzez użycie wzmacniaczy pokarmu kobiecego (HMF).

Dr n. med. Matylda Czosnykowska-Łukacka, specjalizacja: biologia medyczna

CHIESI/ŻMO/JEW/46/09/2020

Żółtaczka noworodkowa (hiperbilirubinemia)

Praktycznie wszystkie wcześniaki przechodzą żółtaczkę, która zaczyna się w mniej więcej 2. Lub 3. dobie życia i trwa od kilku do nawet kilkunastu dni...

zobacz
Dlaczego wcześniaki mają słabszą odporność niż dzieci urodzone o czasie?

Lek. med. Magdalena Kukulska, neonatolog

zobacz
Cewniki do naczyń pępowinowych

Noworodki przedwcześnie urodzone mogą wymagać w pierwszych dniach życia bardzo dokładnej oceny podstawowych...

zobacz